Neos Mortsel

Wie zijn wij? Hoe lid worden?

Met NEOS Mortsel ondernemen actieve senioren allerlei leuke en leerrijke activiteiten. Bedrijfsbezoeken, stadswandelingen, voordrachten, theatervoorstellingen, citytrips, meerdaagse reizen... dit is slechts een greep uit wat onze vereniging aan haar leden te bieden heeft ...

 

NEOS Mortsel is voortdurend op zoek naar dames en heren uit Mortsel en omgeving die zich graag bij ons willen aansluiten. Het begrip "senior" is zeer rekbaar: of u nu de leeftijd van 50, 60, 70, 80, 90 of ouder bereikt heeft, dat is van geen belang ...

 

Bij NEOS Mortsel bedraagt het jaarlijks lidgeld 35,00 EUR of 55,00 EUR (zie hieronder voor meer uitleg) en daarmee bent u lid tot 31/12/2022. Meteen bent u verzekerd en geniet u van reducties op een aantal van onze activiteiten. Ook niet-leden zijn van harte welkom bij ons! In een ongedwongen sfeer, niet zelden bij pot en pint of ander lekkers, leuke en interessante momenten beleven. Is dat geen goede deal?

 

Een volledig overzicht van onze kalender voor 2022 laat nog eventjes op zich wachten. Stelselmatig krijgen geplande evenementen meer concrete invulling. Wij adviseren u dan ook om deze website regelmatig te raadplegen.

 

Voor een meer gedetailleerde info per evenement hoeft u enkel maar naar beneden te scrollen. Er kunnen in de loop van het komende jaar nog activiteiten aan de kalender toegevoegd worden en voor sommige is de exacte datum en prijs nog niet gekend. Raadpleeg dus regelmatig onze site én onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven! Het lidmaatschap voor het volledige kalenderjaar bedraagt 35,00 EUR. Indien u onze nieuwsbrief, die maandelijks digitaal naar uw email-adres verstuurd wordt, graag in papieren versie ontvangt dan bedraagt het lidmaatschap per jaar 55,00 EUR.

 

Heeft u besloten? Ziehier het rekeningnummer van NEOS Mortsel:

 

BE35 7895 5445 3937

Mededeling: "Lidmaatschap 2022" (35,00 EUR of 55,00 EUR) én, niet te vergeten, uw e-mailadres of telefoonnummer a.u.b.

 

Voor al uw vragen en nadere informatie kan u steeds terecht bij:

 

René Masquille

Voorzitter en PR-verantwoordelijke

rene.masquille@telenet.be

0476 50 55 45

www.neosmortsel.be

Kalender - overzicht

 DATUM

 

13/01/2022

27/01/2022

10/02/2022

08/03/2022

22/03/2022

31/03/2022

05/04/2022

21/04/2022

01/05/2022

12/05/2022

07/06/2022

30/06/2022

04/08/2022

16/08/2022

08/09/2022

04/10/2022

13/10/2022

15/11/2022

01/12/2022

08/12/2022

13/12/2022

 

 

 

..../..../2022

..../..../2022

..../..../2022

..../..../2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITEIT

 

Feestelijke Nieuwjaarsreceptie - GEANNULEERD!

AED Studios, Lint - GEANNULEERD!

Plan for Gambia - benefietvoorstelling

Boulogne-sur-Mer

"Een Leven Vol Taalkronkels" - Carine Caljon

Opname van "Blokken" (Ben Crabbé) bijwonen, Vilvoorde

Haven & Katoennatie & Waterbus & Elixir d'Anvers

"De Jaren van Chaos" - Ivan Ollevier

"What's Up James?" door Tizzenobbi

"Achter de Schermen van het Vaticaan" - Tom Zwaenepoel

"In en Om Galerie De Zwarte Panter" - Adriaan Raemdonck

Zomerlunch

"Een Verhaal Over Italiaanse Migratie" & Lunch in de Casa

De Geschiedenis Van De Kus" - Ilse Landuyt

Smullend rond de abdij van Westmalle

Turnhout

"Wat Moet Ik Nu Geloven, Dokter?" - Hendrik Cammu

"SPQR, Een Anekdotische Reisgids Voor Rome" - Luc Verhuyck

Achter de schermen van PIVA & Lunch (ovb)

"Kurt And All That Jazz" - Kurt Van Eeghem

Confiserie Larmuseau & Lam Gods Experience, Gent

 

 

IN BERAAD

Heropening van het KMSKA 

Villa Empain, Brussel

Elzas

Givenchy

 RUBRIEK

 

Receptie

1/2 daguitstap

Benefiet

Daguitstap

Lezing

1/2 daguitstap

Daguitstap

Lezing

Toneel

Lezing

1/2 daguitstap

Culinair

1/2 daguitstap

Lezing

1/2 daguitstap

Daguitstap

Lezing

Lezing

Culinair

Lezing

Daguitstap

 

 

 

Museum

Daguitstap

Meerdaagse reis

Meerdaagse reis

 

 

 

 

 

 

 UUR

 

 

 

14u00

...u....

14u00

10u30

...u...

14u00

14u00

14u00

13u30

12u30

11u00

14u00

10u30

...u...

14u00

14u00

11u00

14u00

...u....

 

 

 

 

...u....

...u....

...u....

...u....

 

 

 

 

 
PRIVACYVERKLARING (GDPR)

 

 

Neos, privacy en de nieuwe GDPR

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese privacywetgeving, afgekort als GDPR, van start. GDPR staat voluit voor General Data Protection Regulation, vertaald in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wat houdt de GDPR in?


Deze Europese privacywetgeving moet ervoor zorgen dat men opnieuw meer zeggenschap krijgt over zijn/haar persoonsgegevens. Ook al geeft u  persoonsgegevens door aan websites of bedrijven of overheidsinstellingen of verenigingen, u blijft de rechten behouden over uw persoonsgegevens. Het is de bedoeling dat u niet meer voor verrassingen komt te staan zoals: ‘hoe komt die organisatie nu aan mijn e-mailadres?’

 

Wat betekent de GDPR voor Neos en voor u?


De GDPR heeft gevolgen voor élke organisatie, en dus ook voor Neos. Voortaan wordt een organisatie verplicht om stil te staan bij alle persoonsgegevens die zij verwerkt (Over welke gegevens gaat het? Waarvoor gebruikt men ze? Hoelang worden ze bewaard?...). Met Neos zijn we altijd al zorgvuldig omgesprongen met uw gegevens. Binnen Neos houden we enkel die persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor het verenigingsleven. In dat opzicht verandert er voor Neos en voor u, als lid, niets.

Wel is het zo dat we nu nog beter en explicieter dan voorheen moeten uitleggen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, en wat uw rechten zijn. Om u te laten zien hoe we omgaan met gegevens, werd de privacyverklaring van Neos vzw  op haar site gezet. Deze gelden voor al haar afdelingen, dus ook voor NEOS Mortsel. Klik hier voor de tekst van de privacyverklaring indien u meer informatie wenst over ons beveiligingsbeleid van uw persoonsgegevens.

 

Heeft u vragen na het lezen van de privacyverklaring op voormelde website, neem dan gerust contact op via welkom@neosvzw.be.KALENDER 2022

JANUARI 2022

DONDERDAG 13/01/2022

 

NIEUWJAARSRECEPTIE

 

 

GEANNULEERD INGEVOLGE RECENTSTE COVIDMAATREGELEN! 

 

 

 


DONDERDAG 27/01/2022

 

AED STUDIOS, Lint

 

 

AED Studios is het grootste mediacomplex in de Benelux en biedt topfaciliteiten voor televisie- en GEANNULEERD INGEVOLGE RECENTSTE COVIDMAATREGELEN! 
 en (tour)repetities.

 


FEBRUARI 2022

DONDERDAG 10/02/2022

 

PLAN FOR GAMBIA

 

BENEFIETVOORSTELLING

 

In Gambia, één van de armste landen van Afrika, leeft 48% van de bevolking onder de armoedegrens. Het land, kleiner dan Vlaanderen, telt ca 2 miljoen inwoners waarvan 38% de leeftijd heeft van 14 jaar of jonger.

 

Plan For Gambia vzw voorziet structurele hulp aan de armste bevolkingsklasse van Gambia in drie strategische domeinen:

 

1. Water en sanitaire voorzieningen:

    > in scholen, voor gemeenschapstuinen en dispensaria

    > Boren en uitrusten van waterputten

    > Waterdistributie met zonne-energie pompen

2. Logistieke en financiële ondersteuning van twee kleuterscholen:

    > Betalen van de lonen van het schoolpersoneel

    > Voorziening van een dagelijkse lunch

    > Leveren van schoolmateriaal

3. Productie van wasbaar maandverband voor meisjes en dames:

    > Uitrusting van een naaiatelier

    > Opleiden van dames voor de vervaardiging van maandverband

                                                                                                          > Leveren van de nodige speciale stoffen hiervoor

 

NEOS Mortsel steunt Plan For Gambia vzw. Nog niet zo lang geleden organiseerden wij in de Kaleidoscoop een benefietvoorstelling. Francois Meersseman en echtgenote Rita kwamen toen tekst en uitleg geven over hun nobel project. Op 10 februari 2021 komen zij met veel overtuiging een update geven van hetgeen in de afgelopen tijd  ter plaatse kon gerealiseerd kon worden. 

 

De inschrijvingsgelden van deze benefietnamiddag gaan integraal naar Plan For Gambia!

 

°°°°°

 

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) - 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 01/02/22

                           mededeling: "Plan For Gambia"

* AANVANGSUUR: 14u00

* LOCATIE: Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel

* INFO: Martha Verwerft - verwerft.martha@gmail.com - 0497/50.85.82


DINSDAG 08/03/2022

 

BOULOGNE-sur-MER

 

INFO VOLGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PRIJS: ...,00 EUR (leden) - ...,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk .../.../22

                           mededeling: "Boulogne-sur-Mer"

* AANVANGSUUR: 

* LOCATIE: 

* INFO: Jan Liekens - janliekens.osteo@skynet.be

 


MAART 2022

DINSDAG 22/03/2022

 

"PIKANTE TAALKRONKELS"

 

  CARINE CALJON

 

Carine Caljon heeft een talenknobbel. Naast geschiedenis studeerde zij dan ook verschillende talen. Of het nu gaat over courante talen als Nederlands, Frans, Spaans en Russisch of over meer exotische talen als Chinees of Thai of over hiërogliefenschrift of zelfs over vlaamse dialecten...zij beheerst het allemaal!

 

Het bewerken van taalcursussen van Assimil, het geven van taallessen en last but not least het "rond toeren" met taalcauserieën over etymologie en taalvergelijking zijn zowat haar voornaamste activiteiten. 

 

Dagelijks nemen we vlot en veel woorden in de mond , bijna instinctief weten we wat ermee bedoeld wordt, maar wie staat stil bij hun herkomst en eveolutie?

 

Om in de juiste sfeer te komen brengt Carine Caljon vandaag voor ons een causerie met de veelbelovende titel "Pikante taalkronkels". Over (n)iets aan de verbeelding overlatende termen in de liefde en erotiek. Een kluifje naar de hand van taalminnaars!

 

°°°°°

 

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) - 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 15/03/22

                           mededeling: "Pikant"

* AANVANGSUUR: 14u00

* LOCATIE: Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel

* INFO: Jan Liekens - janliekens.osteo@skynet.be


DONDERDAG 31/03/2022

 

OPNAME VAN "BLOKKEN"

 

BIJWONEN, Vilvoorde

 

INFO VOLGT!

 

 

 

 

 

 

* PRIJS: ... EUR (leden) - ... EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 28/02/22

                           mededeling: "Blokken"

* AANVANGSUUR: 10u30

* LOCATIE: 

* INFO: René Masquille - rene.masquille@telenet.be - 0476/50.55.45


APRIL 2022

DINSDAG 05/04/2022

 

HAVEN & KATOENNATIE

 

WATERBUS

 

ELIXIR D'ANVERS

 

INFO VOLGT

 

 

 

 

 

 

 

* PRIJS: ...,... EUR (leden) - ...,... EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk .../.../22

                           mededeling: "Elixir"

* AANVANGSUUR: ...u...

* LOCATIE: 

* INFO: Martha Verwerft - verwerft.martha@gmail.com - 0497/50.85.82


DONDERDAG 21/04/2022

 

"DE JAREN VAN CHAOS"

 

  IVAN OLLEVIER

 

 

 

Ivan Ollevier, journalist en een bekend gezicht op het VRT-nieuws wanneer er wat te melden valt vanuit Londen of elders op het kanaaleiland, volgt al jaren de politiek in het Verenigd Koninkrijk en uiteraard ook de Brexit en de gevolgen hiervan.

 

In zijn recentste boek getiteld "De Jaren van Chaos - Berichten uit Brexitland" heeft hij het over wat voorafging aan de Brexit. Het ophefmakende Brexitreferendum van 2016 stortte het Verenigd Koninkrijk in een ongeziene politieke en maatschappelijke crisis. Maandenlang liep Ivan Ollevier rond in Westminster en zag met stijgende verbazing hoe het eiland, dat ooit een baken was van stabiliteit en zekerheid, op drift sloeg in een politieke storm. En toen moest, tot overmaat van ramp, de pandemie nog beginnen...

 

Wat mogen we nog verwachten van de politieke avonturier die zich in 10 Downing Street installeerde? Gaat het U.K. echt zonder Europa verder kunnen? Ivan Ollevier komt het ons uitleggen, met het nodige Britse flegma natuurlijk...

 

 °°°°°

 

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) - 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 15/04/22

                           mededeling: "Ivan Ollevier"

* AANVANGSUUR: 14u00

* LOCATIE: Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel

* INFO: René Masquille - rene.masquille@telenet.be - 0476/50.55.45


MEI 2022

ZONDAG 01/05/2022

 

"WHAT'S UP JAMES?"

 

TONEELGROEP TIZZENOBBI

 

INFO VOLGT


DONDERDAG 12/05/2022

 

"ACHTER DE SCHERMEN VAN

 

  HET VATICAAN"

 

  TOM ZWAENEPOEL

 

Paus Franciscus is niet alleen het hoofd van de rooms-katholieke Kerk maar ook staatshoofd van Vaticaanstad. De kleinste staat ter wereld herbergt een indrukwekkende kunstverzameling, belichaamt een eeuwenoud geloof en dito traditie, heeft de best geïnformeerde diplomatie en verbergt dit alles achter hoge, dikke muren.

 

Tom Zwaenepoel studeerde Germaanse talen, is docent en auteur van boeken over religieuze en spirituele thema's. Hij neemt ons mee op een ontdekkingstocht: in welke mate waait er een nieuwe wind door het Vaticaan en de wereldkerk? Wat heeft Paus Franciscus totnogtoe gerealiseerd en welke plannen heeft hij nog in petto bij de hervorming van de Romeinse Curie, de congregaties en de pauselijke raden? Met wie vormt de man in het wit een woongemeenschap? Hoe zit het juist met het protocol en de veiligheidsdiensten van de paus? Waarom juist bloemen uit Holland? En nog veel meer vragen komen in deze lezing aan bod!

 

Spreker ontmoette in 2017 de paus persoonlijk in de audiëntiezaal van het Vaticaan en overhandigde hem twee van zijn boeken.

 

Dit belooft een indringende kijk te worden achter de schermen van het Vaticaan...

 

°°°°°

 

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) - 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 05/05/22

                           mededeling: "Vaticaan"

* AANVANGSUUR: 14u00

* LOCATIE: Kaleidoscoop - Molenstraat 50, 2640 Mortsel 

* INFO: Jan Liekens - janliekens.osteo@skynet.beJUNI 2022

DINSDAG 07/06/2022

 

"IN EN OM GALERIE

 

  DE ZWARTE PANTER"

 

  ADRIAAN RAEMDONCK

 

De Zwarte Panter is de oudste kunstgalerie in Vlaanderen en ook één van de belangrijkste. Ze werd opgericht door Adriaan Raemdonck in 1968...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°°°°°

 

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) - 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 21/05/22

                           mededeling: "Adriaan"

* AANVANGSUUR: ...

* LOCATIE: De Zwarte Panter - Hoogstraat 70, 2000 Antwerpen

* INFO: René Masquille - rene.masquille@telenet.be - 0476/50.55.45


DONDERDAG 30/06/2022

 

ZOMERLUNCH

 

In restaurant "BOECHERIE", Boechout

 

 

 

 

 

 

 

* PRIJS: 55,00 EUR (enkel leden) 

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 20/06/22

                           mededeling: "Zomerlunch"

* AANVANGSUUR: 12u30

* LOCATIE: Restaurant "Boecherie" - Binnensteenweg 187, 2530 Boechout

* INFO: René Masquille - rene.masquille@telenet.be - 0476/50.55.45


JULI 2022

GEEN ACTIVITEITEN

 

Het bestuur van NEOS Mortsel sluit voor even de boeken om met JAARLIJKS VERLOF te gaan!


AUGUSTUS 2022

DONDERDAG 04/08/2022

 

"EEN VERHAAL VAN

 

  ITALIAANSE MIGRATIE"

 

  PATRIZIO DE LUCA

 

    IN CASA DI SPERANZA, HOVE

 

 

 

 

De Casa di Speranza in Hove kennen velen onder ons al. In het verleden organiseerde NEOS Mortsel in samenwerking met Patrizio De Luca, uitbater van deze Italiaanse winkel, er al lezingen gevolgd door een heerlijke "pranzo", een lunch all'italiano.

 

Immigratie is van alle tijden geweest. Zo waren er aan het begin van vorige eeuw de vele duizenden Italianen die per schip naar de Verenigde Staten uitweken. Na W.O. II kwamen vele Italianen ook naar ons land afgezakt, het merendeel ervan naar Wallonië en Limburg. Denken we maar aan de steenkoolmijnen waar deze immigranten een werk vonden. 

 

Vanuit de familieverhalen heeft Patrizio heel wat verzameld over Ettore De Luca, zijn grootvader, die naar België emigreerde en "die de schuld is dat ik nu in België woon...", aldus Patrizio.

 

De Italiaanse migratie heeft ook een heel belangrijke link met de wijnbouw in Wallonië en Limburg maar er zijn nog andere insteken. Het verhaal van "nonno" Ettore. Het verhaal van Patrizio's grootvader is daar één van: de mozaïekleggers uit Friuli. Het is dus interessant om de Italiaanse migratie te bekijken vanuit de klassieke hoek maar evenzeer vanuit redenen die mensen niet direct verwachten.

 

Dit boeiend verhaal eindigt in een degustatie van Italiaanse "antipasti", vergezeld van aangepaste wijnen.

 

Ciao, arrivederci!!!

 

°°°°°

* PRIJS: ... EUR (leden) - ... EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 25/07/22

                           mededeling: "Casa"

* AANVANGSUUR: 11u00

* LOCATIE: Casa di Speranza - Kapelstraat 101, 2540 Hove

* INFO: René Masquille - rene.masquille@telenet.be - 0476/50.55.45


DINSDAG 16/08/2022

 

"DE GESCHIEDENIS VAN DE KUS"

   EN ALLE GEVOLGEN VAN DIEN

 

  ILSE LANDUYT

 

Even een steelse blik op de geschiedenis van de liefde en het huwelijk, en wat daar zoal van komt.

 

Geen schuine moppen maar een wervelend stukje Plato, goede raad van Plutarchus, het Morganatisch huwelijk en de Karolingische echtscheiding, het vangen van olifanten in de woestijn, kinderboerderijen, vondelingenschuiven, beroemde weeskindjes en vreemde tradities.

 

Naar goede gewoonte wordt ook deze lezing weer vergezeld van uitgebreid beeldmateriaal en veel vrolijke, soms trieste, maar altijd zedige anekdotes.

 

Ilse Landuyt studeerde Politieke en Sociale Geschiedenis van de Westerse Wereld en Romaanse Filologie. Ze vertelt over geschiedenis, zoals u het op school nooit gehoord heeft.

 

Een boeiende lezing die natuurlijk mag afgesloten worden met...een kusje!

 

°°°°°

 

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) - 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 10/08/22

                           mededeling: "De Kus"

* AANVANGSUUR: 14u00

* LOCATIE: Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel

* INFO: René Masquille - rene.masquille@telenet.be - 0476/50.55.45


SEPTEMBER 2022

DONDERDAG 08/09/2022

 

SMULLEND ROND DE

 

ABDIJ VAN WESTMALLE

 

INFO VOLGT


OKTOBER 2022

DINSDAG 04/10/2022

 

TURNHOUT

 

Een daguitstap naar het sympathieke Turnhout waar we verwacht worden in het Museum van de Speelkaart en in het plaatselijke Begijnhof.

 

In 1826 zette Philip Jacobus Brepols Turnhout op de wereldkaart. Hij drukte de eerste speelkaarten en zette zo onbedoeld een hele industrie in gang. Turnhout werd één van de belangrijkste fabrikanten van speelkaarten in de wereld!

 

Het museum zelf werd ondergebracht in een oud fabriekspand. De geschiedenis, het gebruik en het fabricageproces van de speelkaart wordt uit de doeken gedaan.

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PRIJS: 55,00 EUR (leden) - 59,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 15/09/22

                           mededeling: "Turnhout"

* AANVANGSUUR: nog niet gekend

* LOCATIE: 

* INFO: Jan liekens -  janliekens.osteo@skynet.be


DONDERDAG 13/10/2022

 

"WAT MOET IK NU

 

  GELOVEN, DOKTER?"

 

  HENDRIK CAMMU

 

Hendrik Cammu is arts en gynaecoloog. Zijn hobby bestaat in het populariseren van de medische wetenschap voor een ruim publiek via boeken, lezingen, radio, TV en de geschreven pers.

 

Zijn voordracht met de lichtjes ludieke betiteling "Wat Moet Ik Nu Geloven, Dokter?" gaat hoofdzakelijk over voeding en lichaamsbeweging.

 

Wat houdt een gezonde voeding precies in? Hendrik Cammu beschouwt lichaamsbeweging als het beste medicijn. Het probleem daar bij veel mensen is de juiste motivatie te vinden om te bewegen. Spreker legt ons uit hoe we op een aangename manier lichaamsbeweging in ons dagelijks leven kunnen inbouwen.

 

"Veel dansen is beter voor je gezondheid dan op je eten letten!"  Aldus Dr. Hendrik Cammu...

 

°°°°°

 

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) - 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 05/10/22

                           mededeling: "Dr. Cammu"

* AANVANGSUUR: 14u00

* LOCATIE: Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel

* INFO: Jan Liekens - janliekens.osteo@skynet.be

 


NOVEMBER 2022

DINSDAG 15/11/2022

 

"SPQR, ANEKDOTISCHE

 

  REISGIDS VOOR ROME"

 

  LUC VERHUYCK

 

Behalve een mooie en opwindende stad is Rome ook een verzamelvat van mythen, historische verhalen en anekdotes. In de Eeuwige Stad komt al ruim tweeduizend jaar de hele wereld over de vloer en al die bezoekers nemen op één of andere manier deel aan de legende die Rome heet: een stad van heerszuchtige keizers, slimme militairen, geniale kunstenaars, nuchtere denkers, vrome en minder vrome pausen, avonturiers en inmiddels van heel veel toeristen.

 

In "SPQR" heeft auteur en Italië-kenner Luc Verhuyck de mooiste en meest bijzondere verhalen per locatie bij elkaar gebracht. Naast voorname historische feiten vertelt hij ons ook over minder bekende anekdoten en verhalen en over de mysteries die al eeuwenlang zo typisch zijn voor het Romeinse stadsleven. Het is de andere, onzichtbare kant van Rome, die echter veel verklaart van de speciale atmosfeer die elke reiziger ondergaat zodra hij in Rome arriveert. En dwalend door de stad zal deze op de meest uiteenlopende plaatsen de intrigerende afkorting "SPQR" tegenkomen, die officieel staat voor "Senatus Populusque Romanus" ofwel "De Senaat en Het Volk van Rome".

 

Luc Verhuck bracht ons vorig jaar een boeiende uiteenzetting over Venetië en Firenze. Vandaag brengt hij in de Kaleidoscoop Rome tot leven...

 

°°°°°

 

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) - 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 05/11/22

                           mededeling: "SPQR"

* AANVANGSUUR: 14u00

* LOCATIE: Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel

* INFO: Jan Liekens - janliekens.osteo@skynet.be


DECEMBER 2022

DONDERDAG 08/12/2022

 

"KURT & ALL THAT JAZZ"

 

  KURT VAN EEGHEM

 

 Bruggeling Kurt Van Eeghem hoeven we u eigenlijk niet meer voor te stellen. Hij ademt cultuur. Bekend van radio en televisie, geroemd om zijn welsprekendheid en wellevendheid. "Met Kurt kan er niet veel misgaan" zegden zijn ex-collega's want hij is nu met pensioen. Niettemin blijft hij een bezige bij.

 

Kurt Van Eeghem is een meesterverteller. Veel van zijn lezingen gaan over de hoffelijkheid anno 2021, over de vele etiquetteregeltjes die een stille dood aan het sterven zijn...

 

In "Kurt & All That Jazz " gooit hij het over een heel andere boord. Kurt neemt alle vooroordelen over het genre weg en leert ons magische namen als Monk, Miles en Mingus beter kennen. Een verhaal van een liefhebber, niet van dé kenner. Kurt nodigt ons uit om op een begeesterende manier kennis te maken met de geschiedenis en de bijzondere fascinatie die van het genre uitgaat.

 

Wedden dat u binnenkort uw eerste jazz-CD of zelfs langspeelplaat koopt?

 

 °°°°°

 

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) - 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 01/12/22

                           mededeling: "Kurt"

* AANVANGSUUR: 14u00

* LOCATIE: Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel

* INFO: Jan Liekens - janliekens.osteo@skynet.be


DINSDAG 13/12/2022

 

CONFISERIE LARMUSEAU

 

LAM GODS EXPERIENCE

 

INFO VOLGT